Jarkko Pesun artikkeli valtiontuen ja julkisten hankintojen välisestä rajanvedosta innovaatiokumppanuudessa Lakimies-aikakauskirjassa

Jarkko Pesun artikkeli ”Innovaatiokumppanuus ja valtiontuki” julkaistiin Lakimies-aikakauskirjassa 3/2022.

Artikkelissa avataan innovaatiokumppanuuden käyttöedellytyksiä sekä pohditaan valtiontuen muodostumisen mahdollisuutta tilanteissa, joissa tarkoituksena on toteuttaa hankintalain mukainen innovaatiokumppanuus, mutta joissa tosiasiassa myönnetäänkin tahattomasti valtiontukea. Artikkelissa tarkastellaan innovaatiokumppanuutta erityisesti SEUT 107 artiklan valtiontukia koskevan ratkaisukäytännön ja soft law -lähteiden valossa. Tahattomasti myönnetty valtiontuki voi aiheuttaa takaisinperintäriskin, joka kohdentuu hankintamenettelyssä valittuun toimittajan. Takaisinperintä voi koitua toimittajalle raskaaksikin ennakoimattomaksi taloudelliseksi taakaksi. Artikkeli osoittaa, ettei pelkkä hankintalain noudattaminen innovaatiokumppanuudessa poista mahdollisuutta valtiontuen muodostumiseen.