Saanareetta Virikon ja Sara Sairasen teksti ”Perusteluvelvollisuus hallintoviranomaisen toiminnassa covid-19-epidemiatilanteessa” Perustuslakiblogissa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla päätettiin tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa määriteltyjen tilojen sulkemisesta. Aluehallintovirasto oli perustanut päätöksensä sairaanhoitopiirin alueelliseen tilannekuvaan, mutta hallinto-oikeuden mukaan nämä perustelut olivat riittämättömät.

Tekstissään Virikko ja Sairanen toteavat, että tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen päätöksen tekemisessä perusteluvelvollisuuden täyttämiseen ei riitä ainoastaan asiantuntijalausuntoihin viittaaminen, vaan myös näiden perustelut ovat olennaisessa asemassa sen päättelyketjun avaamisessa, johon perustuen hallintoviranomainen on päätöksensä tehnyt. Kaiken hallintoviranomaisen toiminnan tulee covid-19-epidemiatilanteessa olla perusteltua, perustui päätöksenteko sitten THL:n tai alueellisten sairaanhoitopiirien tuottamaan asiantuntijatietoon.

Lue koko teksti Perustuslakiblogissa.