Etätyön valvonta – sallittujen ja kiellettyjen keinojen rajamaastossa

Focus Localis tiedejulkaisun teemanumerossa 2023 julkaistiin OTT Evgeniya Kurvisen artikkkeli ”Etätyön valvonta – sallittujen ja kiellettyjen keinojen rajamaastossa”, joka osa Työsuojelurahaston rahoittamaa ”Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä” -tutkimushanketta.

Kurvisen tutkimus osoittaa, että hyvinvointisovelluksella saatuja tietoja saa käsitellä sen valvomiseksi, käyttääkö työntekijä sovellusta, ja pitääkö työntekijä säännönmukaisia taukoja. Teknisin menetelmin toteutuva näyttöpäätteen monitorointi (esim. työntekijälle haitallisten kuormitustekijöiden vähentämiseksi ja työskentelyn tauottamiseksi), ei sen sijaan ole välttämätöntä. Tutkimuksen perusteella työnantaja ei saa kohdistaa kuuntelun ja katselun mahdollistavia valvontatoimenpiteitä kotirauhan piiriin.

Artikkeli luettavissa täältä.