Sara Sairanen

Väitöskirjatutkija

binary comment

Sara Sairanen HTM on julkisen hallinnon oikeuden tutkimsuryhmän jäsen ja väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistolla. Sairasen ulkomaalaisoikeudellinen väitöskirja käsittelee maahantulon rajoittamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä erityisesti erilaisissa yhteiskunnan kriisitilanteissa ja poikkeusolosuhteissa. Väitöskirjan tutkimusintressit kohdistuvat yhtäältä siihen, miten voimassa olevan lainsäädännön mukaan eri ihmisryhmien maahantuloa voidaan rajoittaa, ja toisaalta siihen, mihin kuuluvat rajoittamisen henkilöllinen ulottuvuus sekä rajavalvontaan liittyvä keinovalikoima.

Sairanen on työskennellyt useissa valtion virastoissa ja tekee väitöskirjaansa tällä hetkellä päivätyönsä ohessa.

Yhteystiedot: sara.sairanen[at]uef.fi