Meri Sariola

Väitöskirjatutkija

Meri Sariola (HM) työstää parhaillaan väitöskirjaansa, jonka aiheena on kuntiin kohdistuva tiedonhallinnan sääntely.