Tuomas Hassinen

Projektitutkija, väitöskirjatutkija

Tuomas Hassinen (HTM, SK) on väitöskirjatutkija julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä. Hän valmistelee väitöskirjaansa virkatyönsä (upseeri) ohella viranomaisten rooleista kyber- ja informaatiovaikuttamisen alalla. Tuomaksen tutkimusintressit kohdistuvat erityisesti kyberympäristöön, kansalliseen turvallisuuteen ja niitä koskevaan sääntelyyn. Tutkimus käsittää niin hallinto- kuin rikosoikeudellisia sekä kansainvälisen oikeuden näkökulmia aiheeseen. Lisäksi Hassinen pyrkii yhdistämään tutkimukseensa sotatieteellistä ajattelua turvallisuusnäkökulmasta.

Hassinen on myös projektitutkijana VN TEAS -hankkeessa Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto).

Yhteystiedot: email. tuomas.hassinen[at]uef.fi