Helinä Tiura-Virta

Yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija

Helinä Tiura-Virta (HTM) työskentelee oikeustieteiden laitoksella hallinto-oikeuden oppiaineessa yliopisto-opettajana. Hän valmistelee samalla väitöskirjaansa julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä. Väitöskirjatutkimuksen aiheena on henkilötietojen käsittely poliisissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. ” Tiura-Virta on myös mukana informaatio-oikeuden alaan liittyvien kurssien opetustehtävissä sekä Virvotieto-hankkeessa ja Palontutkinnan tietovarantohankkeessa.

Yhteystiedot: helina.tiura-virta@uef.fi