Tomi Voutilainen

Julkisoikeuden professori, tutkimusryhmän johtaja

Tomi Voutilaisen tutkimus- ja asiantuntemuskohteita ovat viranomaisten toiminnan julkisuus, tietosuoja, sananvapaus, hallinnon digitalisaatio, automaatio ja tekoälyn hyödyntäminen, julkisten varojen käytön sääntely, julkiset hankinnat, valtiontuet, valtionavustukset ja julkisten varojen käytön valvonta. Lisäksi olen perehtynyt sosiaalihuollon asiakastietojen sekä terveydenhuollon potilastietojen käsittelyä ja tietojärjestelmiä koskevaan sääntelyyn. Julkisoikeuden professorin tehtäviin kuuluu tieteelliseen tutkimukseen perustuva opetus.

Yhteystiedot: 

email. tomi.voutilainen[at]uef.fi

puh. 040 595 6801