Juha-Matti Kiviluoto

Väitöskirjatutkija

Juha-Matti Kiviluoto (OTM, VT) on väitöskirjatutkija hallinto-oikeuden pääaineessa. Kiviluodon tutkimusintressit kohdistuvat hallintomenettelyn todistusoikeudelliseen sääntelyyn sekä kunnan ja hyvinvointialueiden norminannon sekä hallinto-oikeudellisten periaatteiden sijoittumiseen osaksi oikeuslähdeoppia.