JULKIHINTA-HANKE

Itä-Suomen yliopisto toteuttaa yhteistyössä Cardiffin yliopiston ja CIM Communication & Information Simanainen & Co Ay:n kanssa Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VNTEAS) rahoittaman tutkimushankkeen, joka kohdistuu julkisen sektorin tietojen käytettävyyteen Suomessa. Hankkeessa tutkitaan muun muassa tiedon hinnan vaikutuksia tiedon käyttöön sekä sitä, miten julkisen hallinnon tiedon maksullisuus tai maksuttomuus vaikuttaa tiedon käyttöön yhteiskunnassa. 

Tässä tutkimushankkeessa Itä-Suomen yliopisto on vastuussa aiemman tiedon keräämisestä ja hankkeen oikeustieteellisistä asioista, Cardiffin yliopisto taloustieteellisestä tarkastelusta ja CIM Ay aikaisemman teemaan liittyvän tarkastelun ja nyt syntyvän tutkimustiedon yhteensovittamisesta.

Hankkeen johtajana toimii julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta. Cardiffin yliopistosta hankkeeseen tutkijana osallistuu vanhempi lehtori, taloustieteen dosentti Samuli Leppälä, jonka tutkimusintressit ovat aiemmin liittyneet nimenomaan tiedon taloustieteeseen. CIM Ay:n Anne Kauhanen-Simanainen taas on perehtynyt laajasti tiedon avaamiseen sekä aiemmalla virkamiesurallaan valtiovarainministeriössä että tietoasiantuntija- ja konsultointitehtävissään.

Julkisuusperiaate on perustuslaissa turvattu perusoikeus. Julkisuusperiaate perustuu julkisen toiminnan läpinäkyvyyteen ja valvontaan, mutta toisaalta se turvaa myös vaikuttamis- ja osallistumisoikeuksien turvaamisen.

Varsinainen tutkimusongelma on: turvaako nykyinen lainsäädäntömme erityisesti osallistumis- ja vaikuttamisperusoikeuksien toteutumisen, kun asiaa tarkastellaan julkisuusperiaatteen ja julkisen hallinnon käytössä olevien tietojen näkökulmasta ja onko tietojen maksullisuudella merkitystä näiden oikeuksien toteutumiseen?

Muita tutkimusongelman selvittämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat:

Minkälaisia vaikutuksia tiedon hinnalla on tosiasiallisesti tiedon käyttöön?

Julkisella hallinnolla on pääsääntöisesti monopoli näihin tietoihin, joten hintajoustoa ei esiinny. Onko tällä vaikutusta?

Miten julkisen hallinnon tiedon maksullisuus tai maksuttomuus vaikuttaa tiedon käyttöön yhteiskunnassa? Onko tällä kansantaloudellista vaikutusta?

Mikä on maksullisten tietoluovutusten vaikutus tiedon luovuttajan toimintaan? Mitkä ovat maksullisuuden vaikutukset mahdollisuuteen ylläpitää kyseisiä tietovarantoja?

Hankkeen kesto: 9/2021–6/2022

JULKIHINTA-hankkeen puoliväliseminaarin 12.1.2022 tallenne katsottavissa tästä.