Media

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen toteaa Helsingin Sanomien uutisessa ”Ministeriö salaa asia­kirjoja – ”Ei tällaisella argumentilla voi pimittää tietoja”, että asiakirjoista tulee julkisia silloin, kun ne on lähetetty ministeriöstä. HS 22.5.2023. Aiheeseen liittyvä uutinen: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009600451.html

Itä-Suomen yliopisto ja Haaga-Helia tutkivat etätyönmalli-hankkeessa etätyötä. Tutkimuksen tulosten pohjalta laaditaan etätyöopas, joka julkaistaan kesäkuun alussa Työsuojelurahaston, Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. Aiheeseen liittyvä uutinen ”Työpaikoilla ei aina tiedetä kaikista etätyön lakisääteisistä vaatimuksista – etätyöpisteeksi ei kelpaa mikä tahansa” YLE 11.5.2023 luettavissa tästä: https://yle.fi/a/74-20031268

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen toteaa salassa pidettävien tietojen osalta, että siltä osin kun sitoumus menee laajemmaksi kuin säädetyt salassa pidettävät tiedot, on sitoumus mitätön. Lakisääteisiin velvollisuuksiin ei ole mitään syytä sitouttaa erikseen. Ilkka Pohjalainen 28.3.2023. Aiheeseen liittyvä uutinen: https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/kauhavan-luottamushenkil%C3%B6it%C3%A4-on-allekirjoittanut-h%C3%A4mment%C3%A4v%C3%A4n-vaitiolositoumuksen-asiantuntijoilta-murska-arvio

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen tuo Helsingin Sanomien jutussa yleisellä tasolla esiin, että julkisuuslakiin perustuvien tietopyyntöjen asianmukainen ja huolellinen selvittäminen kuuluu virkamiesten virkavelvollisuuteen. Helsingin Sanomat 20.2.2023. Aiheeseen liittyvä uutinen: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009404016.html?share=7a20a0c2b124fc7a7d9e4d4513bfae8f

HTT, OTT, YTM, julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen totesi Valtionvarainministeriölle tekemässään selvityksessä vaalilainojen valvonnan vallitsevassa oikeustilassa vaikeaksi. Kun ehdokas on saanut lainan, se on teknisesti hänen omaa rahaansa, jolloin siitä ei tarvitse tehdä vaalirahailmoitusta. Tällöin todellinen rahoittaja voi jäädä piiloon. YLE 19.1.2023. Aiheeseen liittyvä Ylen uutinen: https://yle.fi/a/74-20013559 ja selvitys: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/1645565.1.2023

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan sopimukset, joissa käytetään julkista valtaa ja julkisia varoja, ovat lähtökohtaisesti julkisia. YLE 5.1.2023. Aiheeseen liittyvä Ylen uutinen: https://yle.fi/a/74-20011600?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=yleuutiset