TUTKIMUSRYHMÄ

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella ja tutkii julkisen hallinnon oikeuden muodostamaan kokonaisuuteen liittyvää sääntelyä. Oli kyse viranomaisen toimivallasta, julkisuusperiaatteen toteutumisesta tai kuntia koskevista normeista, myös julkisen toiminnan kehittäminen vaatii tuekseen tutkimustietoa. Tuotamme tutkimustietoa laaja-alaisesti julkisen toiminnan alaan kuuluvista oikeudellisista kysymyksistä tarkastelemalla julkista toimintaa paitsi valtion ja kuntien viranomaisten, myös muiden julkista valtaa käyttävien tahojen kannalta. Tutkimusintressimme kiinnittyvät kunta- ja virkamiesoikeuden, julkisten hankintojen sekä informaatio-oikeuden teemoihin. Julkisen hallinnon oikeudella on myös läheisiä liittymäpintoja myös muihin oikeudenaloihin, kuten valtiosääntöoikeuteen ja hyvinvointioikeuteen, ja teemme tutkimusyhteistyötä esimerkiksi hyvinvointioikeuden instituutin kanssa. 

Tutkimusryhmämme vetäjinä toimivat julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sekä julkisoikeuden dosentti ja yliopistonlehtori HTT, OTT Matti Muukkonen. Tutkimusryhmään kuuluvat myös projektitutkija OTT Evgenia Kurvinen sekä väitöskirjatutkijat Tuomas Hassinen, Heidi Hertnetkoski, Tuomas Huokuna, Juha-Matti Kivistö, Jarkko Pesu, Sara Sairanen, Meri Sariola, Helinä Tiura-Virta ja Saanareetta Virikko.

Tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston hallinto-oikeuden oppiaineen yhteydessä. Itä-Suomen opiskelijoidemme on mahdollista syventyä opinnoissaan monipuolisesti sekä yleis- että erityishallinto-oikeudellisiin kokonaisuuksiin.

Tutkimusryhmän vetäjät

Muut tutkimusryhmän jäsenet