Tuomas Huokuna

Väitöskirjatutkija

Tuomas Huokuna (LL.M) tutkii väitöskirjassaan julkisen hallintotehtävän järjestäjän velvoitteita varmistaa oikeus yksityisyyteen ja tietosuojan toteutuminen, kun se luovuttaa päämiehestä tietoja tämän edunvalvojalle. Väitöskirjassa vertaillaan Suomen ja Skotlannin oikeustilaa. Väitöskirjassaan Tuomas käsittelee sitä, millä edellytyksillä päämiehen henkilötietoa voidaan luovuttaa edunvalvojalle, millaisia velvoitteita siihen liittyy, ja mitä harkintaa julkisen hallintotehtävän järjestäjän tulee tehdä tiedon luovuttamiseen liittyen. Lisäksi hän tarkastelee sitä, miten tietosuoja edesauttaa oikeutta yksityisyyteen, ja miten tämä oikeudellinen suoja on toteutettu Suomessa ja Skotlannissa.