Evgeniya Kurvinen

Yliopistonlehtori

Evgeniya Kurvinen (OTT) toimii julkisoikeuden yliopistonlehtorina oikeustieteiden laitoksella. Kurvinen on erikoistunut hallinto- ja informaatio-oikeuteen. Hänen tutkimuskohteensa ovat erityisesti viranomaisten asiakirjojen julkisuus ja salassapito, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä potilastietojen käsittelyä koskeva sääntely.

Yhteystiedot: email. evgeniya.kurvinen[at]uef.fi

puh. 050 336 3762