Matti Muukkonen

Julkisoikeuden ja hallinto-oikeuden dosentti, yliopistonlehtori

Matti Muukkonen (HTT, OTT, YTM, Master of Arts in Law) on yliopistonlehtori. Hänen erikoisalaansa ovat itsehallinnolliset yhdyskunnat, erityisesti kunnat ja yhdistykset. Osana kuntaoikeuden tutkimustaan Muukkosen tutkimusteemat koskettelevat kuntia instituutioina, niiden hallinnon ja talouden järjestämistä sekä kuntien toimintaa. Tarkastelussa korostuvat yhteydet myös kuntien palvelutuotantoa koskevaan lainsäädäntöön, tuoreimmin vanhuspalvelukriisin syihin.

Muukkoselle myönnettiin Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentin arvo 24.3.2023.

Yhteystiedot:

email. matti.muukkonen[at]uef.fi 

puh. 046 923 2224