KHO 2021:110 – Digitaalisen palvelun toiminnallisuudet ja sähköisen asiakirjan lähettäminen määräajassa

Tuoreessa Lakimies-lehdessä (1/2022) julkaistussa oikeustapauskommentissaan Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen tarkastelee ratkaisun KHO 2021:110 pohjalta viranomaisen sähköiseen asiointiin ja digitaalisiin palveluihin liittyvää sääntelyä ja esittää näkökulmia sen kehittämistarpeisiin. Kommentissa pureudutaan erityisesti digitaalisen palvelun toiminnallisuuksiin, tahdonilmaukseen palvelussa sekä määräaikoihin. Kommentissa tarkastelun kohteena on myös muita näihin teemoihin liittyviä oikeustapauksia. ”Tässä kirjoituksessa käsitellyt oikeustapaukset ilmentävät digitaalisten palvelujen käyttäjien oikeuksien suojaamiseksi luotujen uusien säännösten merkityksellisyyttä ja tarvetta, vaikka oikeustapaukset on ratkaistu ennen digipalvelulain voimaantuloa. Toisaalta oikeustapaukset nostavat esiin viranomaistoimintaan kohdistuvan vanhan sääntelyn soveltamisen haasteet hallinnon toiminnassa: hallintoalamainen on muuttunut asiakkaaksi, jota hallinnon tulisi palvella muulloinkin kuin osin sääntelemättömään virka-aikaan sidotusti”, Voutilainen tiivistää johtopäätöksissään.