Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä VNTEAS-tutkimushankkeessa

Itä-Suomen yliopistossa selvitetään parhaillaan viranomaisten välistä turvallisuus- ja rikostorjuntaperusteista tietojenvaihtoa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VNTEAS) rahoittama Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto -hanke (Virvotieto) pureutuu tietojenvaihdon yhteydessä esiintyviin ongelmiin, tulkintoihin ja sääntelyn kehittämistarpeisiin. Tutkimushanketta johtaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, ja se toteutetaan julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kanssa. Lisäksi hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Englannin, Ruotsin, Norjan ja Viron oikeuden tutkijoiden kanssa.

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmästä tutkimushankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen, OTT Evgeniya Kurvinen, HTM Helinä Tiura-Virta ja HTM Meri Sariola.

Lisää tutkimushankkeesta löydät täältä.