Matti Muukkosen referee-artikkeli julkaistiin Nordic Journal of Human Right journaalissa

Muukkosen artikkelissa ”Finnish Student Unions as Associations in the Context of ECHR Article 11” käsiteltiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklaa suhteessa ylioppilaskunnan pakkojäsenyyteen, mikä on tutkimuksen perusteella ymmärretty väärin Suomessa niin perustuslakivaliokunnassa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Artikkeli luettavissa avoimesti täällä