Matti Muukkosen artikkeli ”Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki” julkaistu Edilexissä

Artikkelissa Muukkonen tarkastelee koronapassin perustuslainmukaisuutta erityisesti perustuslakivaliokunnan lain säätämisjärjestykseen liittyvän argumentaation näkökulmasta. Artikkelissa kiinnitetään huomiota myös siihen, millainen on ollut se tulkinta-asetelma, josta käsin perustuslakivaliokunta ja asiantuntijat ovat kysymystä lähestyneet.

Artikkeli on julkaistu avoimena Edilex-palvelussa.