Matti Muukkonen toimittaja Ivan Puopolon haastattelussa

Haastattelu jatkaa koronapassin lainmukaisuudesta käytyä keskustelua. Muukkonen on esittänyt kritiikkiä siitä, että säätämisvaiheessa perustuslakivaliokunta ei kiinnittänyt tarpeeksi huomiota yhdenvertaisuusnäkökohtiin.

Kuuntele koko haastattelu Puopolon verkkosivuilta.