Tutkimusetiikasta tulisi säätää lailla

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori, dosentti Matti Muukkosen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kansainvälisten asioiden koordinaattori, VTM Kalle Videnojan julkaisemassa tuoreessa tutkimuksessa peräänkuulutetaan uutta sääntelyä koskien tutkimusetiikkaa. Nykyisellään Suomen yliopistolaissa viitataan yliopistojen velvollisuuteen järjestää toimintansa hyvän tieteellisen käytännön (HTK) mukaisesti. 

Lue lisää tutkimustuloksista täältä.

Tutkimus luettavissa Edilexissä.