Evgeniya Kurvisen artikkeli sijaintitietojen käsittelyn edellytyksistä etäytyössä Lakimies-aikakauskirjassa

OTT Evgeniya Kurvisen artikkeli ”Sijaintitietojen käsittely työnjohdollisessa ja työsuojelullisessa tarkoituksessa” julkaistiin tuoreessa Lakimies-aikakauskirjassa (3/2022). Artikkelissa Evgeniya tarkastelee työnantajan lainmukaisia edellytyksiä kerätä etätyötä tekevän työntekijän sijaintitietoja työtapaturmien ennalta ehkäisemiseen ja korvausasian käsittelyyn liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Työnantajan oikeudesta käsitellä työntekijän sijaintitietoja ei erikseen säädetä laissa. Työsuojelu- ja tapaturmalainsäädännön perusteella vaikuttaa selvältä, että työntekijän sijaintitietoja voi olla tarpeen kerätä osittaisen tai kokoaikaisen etätyön yhteydessä. Sijaintitietojen keräämisen yleisiin edellytyksiin kuuluu lainmukaisuus-, tarpeellisuus- ja oikeasuhtaisuusvaatimuksen täyttyminen kussakin yksittäisessä tietojenkäsittelytilanteessa. Kirjoitus on osittain osa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimus­hanketta ”Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä”.

Etätyöhanke käynnistynyt!

Työsuojelurahaston rahoittama Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama tutkimushanke Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä on käynnistynyt.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda etätyön malli, jonka avulle työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä. Hankkeessa arvioidaan, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. 

Tutkimusryhmästämme hankkeessa ovat mukana Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen ja Sari Korhonen. Heidän lisäkseen Itä-Suomen yliopistolta mukana on myös Niko Vartiainen.

”Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä” -tutkimushankkeelle rahoitus Työsuojelurahastolta

Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutettavan tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Tavoitteena on luoda etätyön malli, jonka avulla työnantajat voivat tehokkaasti toteuttaa työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa ja parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Tutkimushanke on saanut Työsuojelurahastolta 70 000 euron suuruisen rahoituksen. Hankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen, Niko Vartiainen ja Sari Korhonen.