”Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä” -tutkimushankkeelle rahoitus Työsuojelurahastolta

Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutettavan tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Tavoitteena on luoda etätyön malli, jonka avulla työnantajat voivat tehokkaasti toteuttaa työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa ja parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Tutkimushanke on saanut Työsuojelurahastolta 70 000 euron suuruisen rahoituksen. Hankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen, Niko Vartiainen ja Sari Korhonen.