VIRVOTIETO-hankeraportti julkaistu!

Itä-Suomen yliopiston, Poliisiammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteistyössä tekemän VNTEAS-hankeselvityksen mukaan viranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista koskevan sääntelyn ongelmat liittyvät lainvalmisteluun. Selvitys tarjoaa konkreettisia sääntelyn kehittämisehdotuksia, joilla voidaan paremmin vastata oma-aloitteisen tietojen antamisen tarpeisiin rikosten torjumiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Selvitys tarjoaa konkreettisia sääntelyn kehittämisehdotuksia, joilla voidaan paremmin vastata oma-aloitteisen tietojen antamisen tarpeisiin rikosten torjumiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Selvityksen perusteella viranomaisten rikostorjunta- ja turvallisuusperustaista tietojen saantia ja antamista koskeva sääntely hajautuu erityislainsäädäntöön ja näyttäytyy runsaalta ja osin vaikeaselkoiselta. Tietojen saantia ja antamista koskevia säännöksiä muotoillaan voimassa olevien säännösten pohjalta arvioimatta vanhemman sääntelyn sopivuutta uuteen tilanteeseen. Salassapitovelvollisuudesta poikettaessa lainvalmistelussa ei selvitetä tietoryhmiä, joita tietojen antamisoikeus tai -velvollisuus koskee. Sen sijaan tietojen saanti- ja antamisoikeus rajataan tyypillisesti välttämättömään, jolloin käytännön soveltamistilanteessa jää epäselväksi, mitä tietoja kussakin yhteydessä voidaan pitää välttämättömänä laissa mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.

Linkki raporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165005/VNTEAS_2023_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto (Virvotieto) -hankkeen päätöswebinaari

Tervetuloa kaikille avoimeen webinaariin torstaina 8.6.2023 klo 9.00–10.30.

Hankkeessa tarkasteltiin viranomaisten välistä oma-aloitteista turvallisuus- ja rikostorjuntaperustaista tietojen antamista. Tavoitteena oli selvittää viranomaisten välisen tiedonkulun kannalta haastavaksi usein koettuun sääntely-ympäristöön liittyviä tulkintaongelmia ja niiden syitä sekä viranomaisten käytännön kokemuksia.
Hankkeen aiheeseen syvennyttiin oikeusvertailevalla aineistolla ja sääntelyn kehitysvaiheita tarkastelevalla oikeushistoriallisella katsauksella. Hankkeen perusteella esitetään konkreettisia sääntely- ja toteuttamisvaihtoehtoja vastaamaan viranomaisten tietotarpeisiin vaativassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tutustu ohjelmaan tästä.

Etätyöhankkeen päätöswebinaari 11.5.23

Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä -hankkeen päätöswebinaari pidetään 11.5.2023 klo 9-10.30. Mukana julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen, hallinto-oikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen, lainsäädäntötutkimuksne yliopistonlehtori Niko Vartiainen, projektitutkija OTT Evgeniya Kurvinen ja väitöskirjatutkija Sari Korhonen. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

Webinaariin pääset tästä

Hankkeen tuloksia pääset tarkastelemaan tästä.

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmä VNTEAS-tutkimushankkeessa

Itä-Suomen yliopistossa selvitetään parhaillaan viranomaisten välistä turvallisuus- ja rikostorjuntaperusteista tietojenvaihtoa. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VNTEAS) rahoittama Viranomaisten välinen oma-aloitteinen tietojenvaihto -hanke (Virvotieto) pureutuu tietojenvaihdon yhteydessä esiintyviin ongelmiin, tulkintoihin ja sääntelyn kehittämistarpeisiin. Tutkimushanketta johtaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos, ja se toteutetaan julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kanssa. Lisäksi hankkeessa tehdään kansainvälistä yhteistyötä Englannin, Ruotsin, Norjan ja Viron oikeuden tutkijoiden kanssa.

Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmästä tutkimushankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen, OTT Evgeniya Kurvinen, HTM Helinä Tiura-Virta ja HTM Meri Sariola.

Lisää tutkimushankkeesta löydät täältä.

Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset tiedon käyttäjille -työpaja 14.2.2022

VNTEAS-tutkimushanke julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutuksista (JULKIHINTA-hanke) järjestää tiedon käyttäjille suunnatun työpajan yhdessä ohjausryhmän kanssa maanantaina 14.2.2022 klo 13–15.

Työpajan tavoitteena on käydä keskustelua tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutuksista sekä täydentää tutkimusta varten kerättyä aineistoa. Tilaisuudessa keskustellaan esimerkiksi siitä, miten julkisen tiedon käyttäjät suhtautuvat siitä kerättäviin maksuihin, ja millaista tietoa käyttäjät haluaisivat saatettavan avoimesti ja maksutta saataville.

Työpaja on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja se toteutetaan Teams-verkkotilaisuutena. Tilaisuuteen toivotaan mukaan erityisesti julkisen tiedon käyttäjiä (kuten yritykset, järjestöt, media, kansalaiset, julkishallinto).

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.2.2022 klo 15 mennessä!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen työpajaan tästä.

Etätyöhanke käynnistynyt!

Työsuojelurahaston rahoittama Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama tutkimushanke Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä on käynnistynyt.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda etätyön malli, jonka avulle työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä. Hankkeessa arvioidaan, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. 

Tutkimusryhmästämme hankkeessa ovat mukana Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen ja Sari Korhonen. Heidän lisäkseen Itä-Suomen yliopistolta mukana on myös Niko Vartiainen.

JULKIHINTA-hankkeen puoliväliseminaari 12.1.2022

Itä-Suomen yliopiston, Cardiffin yliopiston ja CIM Communication & Information Management Simanainen & Co Ay konsulttiyrityksen muodostaman tutkimusryhmä toteuttaa Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VNTEAS) hankkeen ”Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset – JULKIHINTA” puoliväliseminaarin verkkotilaisuutena (Teams) ja tiedontuottajatyöpajan yhdessä ohjausryhmän kanssa 12.1.2021 klo 13-15.

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuuteen toivotaan osallistujia erityisesti julkisen tiedon tuottajaorganisaatioista valtionhallinnosta ja kuntasektorilta. Tilaisuudesta tulee myöhemmin tallenne ainakin kahden viikon ajaksi.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 10.1.2022 klo 15 mennessä tästä linkistä. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätietoja Matti Muukkonen, hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, matti.muukkonen[at]uef.fi, p. 050 352 2394.

”Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä” -tutkimushankkeelle rahoitus Työsuojelurahastolta

Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutettavan tutkimushankkeen tarkoituksena on arvioida, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. Tavoitteena on luoda etätyön malli, jonka avulla työnantajat voivat tehokkaasti toteuttaa työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa ja parantaa työhyvinvointia etätyössä.

Tutkimushanke on saanut Työsuojelurahastolta 70 000 euron suuruisen rahoituksen. Hankkeessa ovat mukana professori Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen, Niko Vartiainen ja Sari Korhonen.