Evgeniya Kurvisen artikkeli sijaintitietojen käsittelyn edellytyksistä etäytyössä Lakimies-aikakauskirjassa

OTT Evgeniya Kurvisen artikkeli ”Sijaintitietojen käsittely työnjohdollisessa ja työsuojelullisessa tarkoituksessa” julkaistiin tuoreessa Lakimies-aikakauskirjassa (3/2022). Artikkelissa Evgeniya tarkastelee työnantajan lainmukaisia edellytyksiä kerätä etätyötä tekevän työntekijän sijaintitietoja työtapaturmien ennalta ehkäisemiseen ja korvausasian käsittelyyn liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Työnantajan oikeudesta käsitellä työntekijän sijaintitietoja ei erikseen säädetä laissa. Työsuojelu- ja tapaturmalainsäädännön perusteella vaikuttaa selvältä, että työntekijän sijaintitietoja voi olla tarpeen kerätä osittaisen tai kokoaikaisen etätyön yhteydessä. Sijaintitietojen keräämisen yleisiin edellytyksiin kuuluu lainmukaisuus-, tarpeellisuus- ja oikeasuhtaisuusvaatimuksen täyttyminen kussakin yksittäisessä tietojenkäsittelytilanteessa. Kirjoitus on osittain osa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimus­hanketta ”Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä”.