Etätyöhanke käynnistynyt!

Työsuojelurahaston rahoittama Itä-Suomen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama tutkimushanke Etätyön malli: Yksityiselämän suoja ja työturvallisuus etätyössä on käynnistynyt.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on luoda etätyön malli, jonka avulle työnantaja voi toteuttaa tehokkaasti työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet työntekijän yksityiselämän suojan rajoissa sekä parantaa työhyvinvointia etätyössä. Hankkeessa arvioidaan, miten julkisessa hallinnossa käytössä olevissa etätyömalleissa on huomioitu työnantajan työturvallisuusvelvoitteet ja työntekijän yksityiselämän suoja. 

Tutkimusryhmästämme hankkeessa ovat mukana Tomi Voutilainen, Matti Muukkonen, Evgenia Kurvinen ja Sari Korhonen. Heidän lisäkseen Itä-Suomen yliopistolta mukana on myös Niko Vartiainen.

HTM Evgenia Kurvisen väitös 9.12.2021

Kurvisen väitöskirja käsittelee Venäjän ja Suomen viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Väitöskirjan keskeisenä havaintona on muun muassa se, että henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, ns. kolmanteen maahan vain, jos kolmas maa varmistaa näiden tietojen osalta riittävän tietosuojan tason, tai jos henkilötietojen siirroissa kolmanteen maahan kyetään muulla tavoin takaamaan tietosuojan korkean tason jatkuvuus. Tämän lisäksi Venäjän tietosuojakehykseen liittyy Venäjän tietosuojaa olennaisesti heikentäviä epäkohtia tai puutteita, eikä Venäjän tietosuoja kaikilta osin ole EU-oikeudessä tarkoitetulla tavalla riittävää.

Vastaväittäjinä toimivat professori Soili Nystén-Haarala Lapin yliopistosta ja professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston sivuilla.