Julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset tiedon käyttäjille -työpaja 14.2.2022

VNTEAS-tutkimushanke julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutuksista (JULKIHINTA-hanke) järjestää tiedon käyttäjille suunnatun työpajan yhdessä ohjausryhmän kanssa maanantaina 14.2.2022 klo 13–15.

Työpajan tavoitteena on käydä keskustelua tietojen maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutuksista sekä täydentää tutkimusta varten kerättyä aineistoa. Tilaisuudessa keskustellaan esimerkiksi siitä, miten julkisen tiedon käyttäjät suhtautuvat siitä kerättäviin maksuihin, ja millaista tietoa käyttäjät haluaisivat saatettavan avoimesti ja maksutta saataville.

Työpaja on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja se toteutetaan Teams-verkkotilaisuutena. Tilaisuuteen toivotaan mukaan erityisesti julkisen tiedon käyttäjiä (kuten yritykset, järjestöt, media, kansalaiset, julkishallinto).

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.2.2022 klo 15 mennessä!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen työpajaan tästä.

Kuntaoikeuden osaaminen vahvistuu Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston asema kuntaoikeuden tutkimuksessa vahvistuu, kun maakuntahallitus päätti osallistumisesta lahjoitushankkeeseen. Hankkeen myötä Joensuun kampukselle voidaan palkata tutkimusjohtaja viideksi vuodeksi.

Maakuntaliiton lisäksi hankkeen rahoituksessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan kunnat. Lisäksi hankkeeseen oon tarkoitus kerätä lahjoituksia. Toiminnan on tarkoitus alkaa aikaisintaan syksyllä 2022.

Lisää aiheesta Ylen 24.1.2022 julkaistussa uutisessa.

Saanareetta Virikon ja Sara Sairasen teksti ”Perusteluvelvollisuus hallintoviranomaisen toiminnassa covid-19-epidemiatilanteessa” Perustuslakiblogissa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla päätettiin tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa määriteltyjen tilojen sulkemisesta. Aluehallintovirasto oli perustanut päätöksensä sairaanhoitopiirin alueelliseen tilannekuvaan, mutta hallinto-oikeuden mukaan nämä perustelut olivat riittämättömät.

Tekstissään Virikko ja Sairanen toteavat, että tartuntatautilain 58 g §:n mukaisen päätöksen tekemisessä perusteluvelvollisuuden täyttämiseen ei riitä ainoastaan asiantuntijalausuntoihin viittaaminen, vaan myös näiden perustelut ovat olennaisessa asemassa sen päättelyketjun avaamisessa, johon perustuen hallintoviranomainen on päätöksensä tehnyt. Kaiken hallintoviranomaisen toiminnan tulee covid-19-epidemiatilanteessa olla perusteltua, perustui päätöksenteko sitten THL:n tai alueellisten sairaanhoitopiirien tuottamaan asiantuntijatietoon.

Lue koko teksti Perustuslakiblogissa.

Matti Muukkosen artikkeli ”Koronapassi, perustuslaki ja yhdenvertaisuustarkasteluasetelman kritiikki” julkaistu Edilexissä

Artikkelissa Muukkonen tarkastelee koronapassin perustuslainmukaisuutta erityisesti perustuslakivaliokunnan lain säätämisjärjestykseen liittyvän argumentaation näkökulmasta. Artikkelissa kiinnitetään huomiota myös siihen, millainen on ollut se tulkinta-asetelma, josta käsin perustuslakivaliokunta ja asiantuntijat ovat kysymystä lähestyneet.

Artikkeli on julkaistu avoimena Edilex-palvelussa.

Evgenia Kurvisen artikkeli ”Riittävän tietosuojan tason määrittelyn ja arvioinnin problematiikka”, Defensor Legis 4/2021

Kurvisen artikkelissa tarkastellaan riittävän tietosuojan tason määrittelyn problematiikkaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekäsen tulkintaan vaikuttavien ja tulkintaa ohjaavien EU-tuomioistuimen ratkaisujen ja soft law -lähteiden valossa. Riittävän tietosuojan tasoa tai sen arviointikriteerejä ei ole määritelty tietosuoja-asetuksessa. Sen sijaan riittävän tietosuojan tason määrittelyyn ja arviointiin kiinnittyy vaatimus siitä, että kolmannen maan tietosuojan tason tulee olennaisilta osin vastata EU:ssa taattua tietosuojan tasoa. Tämä vastaavuuskriteeri ei kuitenkaan ilmaise, miltä osin kolmannen maan tietosuojan tason tulisi vastata EU:ssa taattua tietosuojan tasoa, kuten ei myöskään riittävän tietosuojan tason ydinvaatimuksia.

Artikkeli luettavissa Edilex-palvelussa (vaatii kirjautumisen).